نفسی عشق

سید ایمان زعفرانچی

نفسی عشق

سید ایمان زعفرانچی

۴ مطلب در اسفند ۱۳۹۳ ثبت شده است


ما مدعیان خود مسلمان خوانده

در وصف تو عاجزیم یا درمانده

در خطبه ی شام با پدر مو نزدی

آنقدر که "سیدِ رضی" هم مانده


  • سید ایمان زعفرانچی (سید طاهر)


هرچند او را زحمت بسیار خواهد داد

پیچک به لطف تکیه گاهش،بار خواهد داد


با استکانی آمدم،افسوس سهمم را

باران الطافت همین مقدار خواهد داد


من دوستت دارم... ولی این راز را هرگز

با تو نگفتم،چون تو را آزار خواهد داد


از جنگل گیسوت خواهم رفت....فصل "کوچ"_

_تاوان دل بستن به آن را "سار" خواهد داد


آخر همین بغضی که در بین گلو مانده،

در کنج تنهایی به دستم کار خواهد داد  • سید ایمان زعفرانچی (سید طاهر)


در نوکری ات خوشا سرآمد بودن

با معجزه ی تو از نود،صد بودن

یک عمر مقیم خانه دوست شدن

جاروکش و کفشدار مشهد بودن

  • سید ایمان زعفرانچی (سید طاهر)


گرچه پشت پلکها مشغول پنهان کاری اند،

چشمهایت بر خلاف آنچه می پنداری اند!


من تب آغوش دارم،دستها را "سد" مکن

"رود"ها با آرزوی وصل دریا جاری اند


عشق ،ای پیشامد زیبای ماضی بعید

هیچ میدانی که آثار تو استمراری اند؟  • سید ایمان زعفرانچی (سید طاهر)