نفسی عشق

سید ایمان زعفرانچی

نفسی عشق

سید ایمان زعفرانچی

۲ مطلب در دی ۱۳۹۲ ثبت شده است


اصلا تمام نامه ی اعمال ما درست

شرط قبول،رویت مهر ولای توست


مانند فرشهای حرم صحن قلب را

باید زهرچه غیر شما خوب خوب شست


آقا! به لطف حضرت زهرا نوشته است

ما را به پای حضرتتان دستی از نخست


دارم کبوترانه به سمت تو می پرم

یاری اگر کنند مرا بالهای سست


باید تو را به جان جوادت قسم دهد

یعنی که هشت زاءرتان پیش نه گروست  • سید ایمان زعفرانچی (سید طاهر)سبز دنیایی ما سبز ردایت نشود
غزل آنگونه که باید،به سزایت نشود

کاش این مرتبه در عرصه ی هل من ناصر
پرده ها مانع تشخیص صدایت نشود

ریزه خوار کرمت حاتم طائی ست،حسین
آدمی هست بخواهد که گدایت نشود؟

بأبی أنت و أمی که وظیفه ست...چرا
همه ی ایل و تبارم به فدایت نشود؟

فصل بیماری عشق است،کسی ممکن نیست
مستعد باشد این عشق سرایت نشود

  • سید ایمان زعفرانچی (سید طاهر)