نفسی عشق

سید ایمان زعفرانچی

نفسی عشق

سید ایمان زعفرانچی

۱ مطلب در فروردين ۱۳۹۳ ثبت شده است

مصداق حدیثیم به شایسته ترین شکل!

"النّاُسُ حَریصٌ" منم و"ما مُنِع" اش تو!

  • سید ایمان زعفرانچی (سید طاهر)