نفسی عشق

سید ایمان زعفرانچی

نفسی عشق

سید ایمان زعفرانچی

۱ مطلب با موضوع «شعر :: تک بیت» ثبت شده است
باید تو را به جان جوادت قسم دهد
یعنی که هشتِ زائرتان پیش نُه گروست

  • سید ایمان زعفرانچی (سید طاهر)